با توجه به برودت هوا و یخبندان ناشی از بارش برف مدارس ۱۲ شهرستان استان کرمانشاه امروز چهارشنبه (۲۹ دی) در نوبت صبح تعطیل اعلام شد.

با توجه به برودت هوا و یخبندان ناشی از بارش برف مدارس ۱۲ شهرستان استان کرمانشاه امروز چهارشنبه (۲۹ دی) در نوبت صبح تعطیل اعلام شد.