به دنبال بارش برف و برودت هوا برخی از مدارس استان اردبیل فردا، سه شنبه تعطیل اعلام شد.

به دنبال بارش برف و برودت هوا برخی از مدارس استان اردبیل فردا، سه شنبه تعطیل اعلام شد.