نخست‌وزیر اسبق عراق در جدیدترین مصاحبه تلویزیونی خود با شبکه عراقی«آفاق»، پیرامون پیگیری پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی، گفت: به من خبر داده‌اند که در این بررسی‌ها به سرنخ‌هایی دست یافته‌اند که تاثیر مستقیمی در عملیات ترور داشته است….

نخست‌وزیر اسبق عراق در جدیدترین مصاحبه تلویزیونی خود با شبکه عراقی«آفاق»، پیرامون پیگیری پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی، گفت: به من خبر داده‌اند که در این بررسی‌ها به سرنخ‌هایی دست یافته‌اند که تاثیر مستقیمی در عملیات ترور داشته است.