مسوول فرهنگی سپاه ناحیه لارستان از توزیع ۲۴ هزار پُرس غذای گرم در قالب طرح اطعام علوی در لارستان خبر داد.

مسوول فرهنگی سپاه ناحیه لارستان از توزیع ۲۴ هزار پُرس غذای گرم در قالب طرح اطعام علوی در لارستان خبر داد.