رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصول الهی اسلام برای اداره جامعه عقلانی است.

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصول الهی اسلام برای اداره جامعه عقلانی است.