رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: اصل ما بر این است که اسناد دفاع مقدس محرمانگی نداشته باشند، مگر استثناء باشد. الان پائین‌تر از ۵ درصد اسنادی داریم که فعلاً وقت آن نیست که این‌ها منتشر شود، وگرنه بقیه اسناد را مشکلی نداریم….

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: اصل ما بر این است که اسناد دفاع مقدس محرمانگی نداشته باشند، مگر استثناء باشد. الان پائین‌تر از ۵ درصد اسنادی داریم که فعلاً وقت آن نیست که این‌ها منتشر شود، وگرنه بقیه اسناد را مشکلی نداریم.