ایلنا: معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود نوشت:‏ پرداخت یارانه تلاشی در جهت افزایش قدرت خرید مردم و گامی در جهت تحقق اهداف بلند دولت سیزدهم خواهد بود….

ایلنا: معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود نوشت:‏ پرداخت یارانه تلاشی در جهت افزایش قدرت خرید مردم و گامی در جهت تحقق اهداف بلند دولت سیزدهم خواهد بود.