سه نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بجنورد در چهارمین روز از برگزاری مناظرات انتخاباتی در دانشگاه بجنورد با یکدیگر به مناظره پرداختند….

سه نامزد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بجنورد در چهارمین روز از برگزاری مناظرات انتخاباتی در دانشگاه بجنورد با یکدیگر به مناظره پرداختند.