تهران- ایرنا- سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اصلاح قیمت کارخانجات در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وقفه کوتاه مدتی در عرضه ایجاد شد اما از فردا بازار به روال عالی خود باز می‌گردد….

تهران- ایرنا- سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اصلاح قیمت کارخانجات در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وقفه کوتاه مدتی در عرضه ایجاد شد اما از فردا بازار به روال عالی خود باز می‌گردد.