وکیلی، فعال سیاسی اصلاح طلب در دوره قبل مجلس، با تصویب لایحه برنامه ششم توسعه مخالف بود و این لایحه را مغایر با سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می دانست….

وکیلی، فعال سیاسی اصلاح طلب در دوره قبل مجلس، با تصویب لایحه برنامه ششم توسعه مخالف بود و این لایحه را مغایر با سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می دانست.