روز گذشته، سید احسان خاندوزی، گزینه تصدی وزارت اقتصاد، در صحن مجلس برنامه خود برای اداره این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف را رسما اعلام کرد. یکی از محورهای مهم اعلام‌شده، برنامه‌های این وزیر جوان برای اصلاح نظام بانکی بود که نخستین بار در این زمینه سخن …

روز گذشته، سید احسان خاندوزی، گزینه تصدی وزارت اقتصاد، در صحن مجلس برنامه خود برای اداره این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف را رسما اعلام کرد. یکی از محورهای مهم اعلام‌شده، برنامه‌های این وزیر جوان برای اصلاح نظام بانکی بود که نخستین بار در این زمینه سخن می‌گفت.