اصفهان لرزید
اصفهان لرزید

شهریاریها :ساعاتی قبل زلزله ای اصفهان را لرزاند و موجب بروز وحشت بین مردم شد. این زمین لرزه به بزرگی 4.1 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد. احسان مرادی پژوهشگر و مهندس عمران محل ثبت این زمین لرزه را لرزه نگار حبیب آباد اصفهان دانست و به خبرنگار […]

زلزلهشهریاریها :ساعاتی قبل زلزله ای اصفهان را لرزاند و موجب بروز وحشت بین مردم شد.

این زمین لرزه به بزرگی 4.1 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد.

احسان مرادی پژوهشگر و مهندس عمران محل ثبت این زمین لرزه را لرزه نگار حبیب آباد اصفهان دانست و به خبرنگار مهر گفت: اگرچه این زمین لرزه در حبیب آباد ثبت شده اما به احتمال زیاد منشاء اصلی آن گسل قم –زفره بوده است.

وی ساعت دقیق وقوع این زمین لرزه را بر حسب اطلاعات ارائه شده از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،52 دقیقه و 33 ثانیه صبح شنبه اعلام کرد.

مرادی یکی از دلایل تکانهای شدید در اصفهان را نزدیکی کانون زمین لرزه به سطح زمین و عمق کم آن دانست و افزود: خوشبختانه مدت زمان این زمین لرزه نیز کوتاه بوده و بعید می دانم این رخداد تلفاتی داشته باشد.