بازیگر فیلم «از کرخه تا راین» گفت: متاسفانه سینمای دفاع مقدس درگیر سلایق مدیران فرهنگی شده است، یعنی چیزی به نام قانونی مدون در سینما وجود ندارد، یک روز یک مدیر به سینمای کمدی بها می دهد، مدیر بعدی به سینمای اجتماعی و غیره، این اتفاق نشان می دهد که سین…

بازیگر فیلم «از کرخه تا راین» گفت: متاسفانه سینمای دفاع مقدس درگیر سلایق مدیران فرهنگی شده است، یعنی چیزی به نام قانونی مدون در سینما وجود ندارد، یک روز یک مدیر به سینمای کمدی بها می دهد، مدیر بعدی به سینمای اجتماعی و غیره، این اتفاق نشان می دهد که سینمای ما دارای برنامه ریزی مدون نیست.