رضا نیازمند: این آقا[پیمانکار شرکت ماک در ایران] بسیار عصبانی و دست به دامان این و آن شد. ولی همه شکایات او نزد من می‌آمد و بایگانی می‌شد تا بالاخره یک روز وقت خواست و به ملاقات من آمد….

رضا نیازمند: این آقا[پیمانکار شرکت ماک در ایران] بسیار عصبانی و دست به دامان این و آن شد. ولی همه شکایات او نزد من می‌آمد و بایگانی می‌شد تا بالاخره یک روز وقت خواست و به ملاقات من آمد.