زن جوان گفت: همسرم مرد دهن‌بینی است و هرچه خانواده‌اش به او دیکته کنند همان را انجام می‌دهد. مطمئن هستم که دادخواست طلاق نیزخواسته مادرش است نه خودش.

زن جوان گفت: همسرم مرد دهن‌بینی است و هرچه خانواده‌اش به او دیکته کنند همان را انجام می‌دهد. مطمئن هستم که دادخواست طلاق نیزخواسته مادرش است نه خودش.