مرتضی پورعلی گنجی مدافع ملی پوش پرسپولیس از عشق و علاقه‌ خود به مادرش می گوید.

مرتضی پورعلی گنجی مدافع ملی پوش پرسپولیس از عشق و علاقه‌ خود به مادرش می گوید.