صحبت‌های ابراهیم اشکش در نشست خبری بعد از بازی مقابل تراکتور – 10 فروردین 1402

صحبت‌های ابراهیم اشکش در نشست خبری بعد از بازی مقابل تراکتور – 10 فروردین 1402