سومین روز جنگ تحمیلی سخت‌تر از روزهای قبل بود؛ معلوم شد ارتش بعثی با تمام قوا روی زمین می‌تازد و شهرها را محاصره و اشغال می‌کند. شهرهای جنوبی و غربی ایران در خطر اشغال قرار گرفته بودند و مردم با دست خالی توان دفاع نداشتند….

سومین روز جنگ تحمیلی سخت‌تر از روزهای قبل بود؛ معلوم شد ارتش بعثی با تمام قوا روی زمین می‌تازد و شهرها را محاصره و اشغال می‌کند. شهرهای جنوبی و غربی ایران در خطر اشغال قرار گرفته بودند و مردم با دست خالی توان دفاع نداشتند.