در ویدئو زیر، اسکورت ویژه اتوبوس النصر را ببینید.همزمان با ورود تیم النصر به ایران تدابیر امنیتی بسیار بالایی برای این تیم به عمل آمد.

در ویدئو زیر، اسکورت ویژه اتوبوس النصر را ببینید.همزمان با ورود تیم النصر به ایران تدابیر امنیتی بسیار بالایی برای این تیم به عمل آمد.