معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک از اسکن درختان ولیعصر (عج) حدفاصل پارک وی تا میدان تجریش در راستای پایش سلامتی آنها خبر داد.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک از اسکن درختان ولیعصر (عج) حدفاصل پارک وی تا میدان تجریش در راستای پایش سلامتی آنها خبر داد.