اتوبوس‌ خودران در اسکاتلند راه‌اندازی می‌شوند.

اتوبوس‌ خودران در اسکاتلند راه‌اندازی می‌شوند.