سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز به طور رسمی اعلام کرد که برای اولین بار در کشورمان، از تزریق واکسن های ترکیبی اسپوتنیک-آسترازنکا استفاده خواهد شد….

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز به طور رسمی اعلام کرد که برای اولین بار در کشورمان، از تزریق واکسن های ترکیبی اسپوتنیک-آسترازنکا استفاده خواهد شد.