ترامپ در تلاش است تا ثابت کند اسناد کشف شده در خانه اش قبل از خروج از کاخ سفید از حالت محرمانه خارج شده است.

ترامپ در تلاش است تا ثابت کند اسناد کشف شده در خانه اش قبل از خروج از کاخ سفید از حالت محرمانه خارج شده است.