ملی‌پوش والیبال ایران گفت:‌ بازی‌های سختی در پیش داریم و تلاش می‌کنیم اگر شرایط فراهم شد به مرحله بعد صعود و خودمان را تثبیت کنیم.

ملی‌پوش والیبال ایران گفت:‌ بازی‌های سختی در پیش داریم و تلاش می‌کنیم اگر شرایط فراهم شد به مرحله بعد صعود و خودمان را تثبیت کنیم.