نشریه کریستین ساینس مانیتور در مقاله‌ای ضمن بررسی بخشی از فهرست اموالی که شاه از ایران خارج کرده بود با تیتر: «ثروت افسانه‌ای شاه ایران» نوشت: «…اگر همه چیز فراهم باشد لااقل 5سال طول می‌کشد تا میزان دارایی شاه اندازه‌گیری شود. چرا که او و خانواده ا…

نشریه کریستین ساینس مانیتور در مقاله‌ای ضمن بررسی بخشی از فهرست اموالی که شاه از ایران خارج کرده بود با تیتر: «ثروت افسانه‌ای شاه ایران» نوشت: «…اگر همه چیز فراهم باشد لااقل 5سال طول می‌کشد تا میزان دارایی شاه اندازه‌گیری شود. چرا که او و خانواده اش اموال و پولهای خارج شده را در حساب‌های محرمانه ذخیره کرده‌اند…»