گانتس نسبت به تشدید خشونت علیه تظاهرکنندگان مخالف کابینه بنیامین نتانیاهو هشدار داد و گفت که این رژیم در آستانه جنگ داخلی است.

گانتس نسبت به تشدید خشونت علیه تظاهرکنندگان مخالف کابینه بنیامین نتانیاهو هشدار داد و گفت که این رژیم در آستانه جنگ داخلی است.