هدیه بازوند همزمان با حضور پرهیاهو رونالدو در ایران استوری کنایه‌آمیزی منتشر کرد.

هدیه بازوند همزمان با حضور پرهیاهو رونالدو در ایران استوری کنایه‌آمیزی منتشر کرد.