شایا نیوز نوشت : ریحانه پارسا بعد از اینکه حسابی تو منجلاب فرو رفته با برهنگی به هیچی نرسید اما همچنان استوری توهین آمیز درمورد حجاب منتشر کرد. …

شایا نیوز نوشت : ریحانه پارسا بعد از اینکه حسابی تو منجلاب فرو رفته با برهنگی به هیچی نرسید اما همچنان استوری توهین آمیز درمورد حجاب منتشر کرد.