مهدی طارمی با انتشار استوری از علیرضا بیرانوند حمایت کرد.

مهدی طارمی با انتشار استوری از علیرضا بیرانوند حمایت کرد.