حوادث رکنا: جواد عزتی بازیگر ایرانی روز گذشته استوری از عکس همسرش با تیپ خارج از عرف منتشر کرد که با حواشی جدیدی همراه شد.

حوادث رکنا: جواد عزتی بازیگر ایرانی روز گذشته استوری از عکس همسرش با تیپ خارج از عرف منتشر کرد که با حواشی جدیدی همراه شد.