مهران غفوریان به مناسبت روز جهانی مادر عکسی از همسرش را منتشر کرد و این روز را به او تبریک گفت.

مهران غفوریان به مناسبت روز جهانی مادر عکسی از همسرش را منتشر کرد و این روز را به او تبریک گفت.