مجید صالحی، بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار یک استوری در حمایت از وریا غفوری مورد توجه کاربران قرار گرفته است.وقت صبح – آن هایی که بازی مجید صالحی را دنبال کرده اند، به یاد دارند که او با مجموعه های تلویزیونی بوی خوش زندگی، سیب خنده و مجید دلبندم در …

مجید صالحی، بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار یک استوری در حمایت از وریا غفوری مورد توجه کاربران قرار گرفته است.وقت صبح – آن هایی که بازی مجید صالحی را دنبال کرده اند، به یاد دارند که او با مجموعه های تلویزیونی بوی خوش زندگی، سیب خنده و مجید دلبندم در دهه هفتاد به شهرت رسید.اما …