دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی ایران، با انتشار یک استوری از یادبود تیم ملوان برای مهران سماک، به فوت این جوان واکنش نشان داد.

دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی ایران، با انتشار یک استوری از یادبود تیم ملوان برای مهران سماک، به فوت این جوان واکنش نشان داد.