اعضای تیم استقلال در واکنش به تصمیم باشگاه برای جریمه غلامی واکنش نشان می دهند.

اعضای تیم استقلال در واکنش به تصمیم باشگاه برای جریمه غلامی واکنش نشان می دهند.