هلال ماه شوال غروب امروز (۳ خرداد) توسط ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در رصدخانه امام علی (ع) روستای ویریج قم رویت شد و طبق اعلام این ستاد روز یکشنبه (۴ خرداد) عید سعید فطر می‌باشد….

هلال ماه شوال غروب امروز (۳ خرداد) توسط ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری در رصدخانه امام علی (ع) روستای ویریج قم رویت شد و طبق اعلام این ستاد روز یکشنبه (۴ خرداد) عید سعید فطر می‌باشد.