شاهین بیانی مدافع اسبق تیم ملی و استقلال گفت: تیم ملی در بازی با تیم های بزرگ نشان داده که شخصیت بالایی دارد و بازیکنان برای بازی با ستاره ها و تیم های اسم و رسم دار آماده هستند….

شاهین بیانی مدافع اسبق تیم ملی و استقلال گفت: تیم ملی در بازی با تیم های بزرگ نشان داده که شخصیت بالایی دارد و بازیکنان برای بازی با ستاره ها و تیم های اسم و رسم دار آماده هستند.