برای ساپینتو پیروزی در بازی اول مقابل تیمی چون سپاهان از اهمیت بالایی برخوردار است و او می‌خواهد تیمش را هجومی ارنج کند.

برای ساپینتو پیروزی در بازی اول مقابل تیمی چون سپاهان از اهمیت بالایی برخوردار است و او می‌خواهد تیمش را هجومی ارنج کند.