رکنا ورزشی: ستاد مقابله با کرونا درفوتبال صحت سنجی بازیکنان تیم استقلال را آغاز کرده است.

رکنا ورزشی: ستاد مقابله با کرونا درفوتبال صحت سنجی بازیکنان تیم استقلال را آغاز کرده است.