رکنا ورزشی: سرمربی استقلال از مدیران این باشگاه درخواست کرده تا اردوی خارج از کشور برگزار کنند.

رکنا ورزشی: سرمربی استقلال از مدیران این باشگاه درخواست کرده تا اردوی خارج از کشور برگزار کنند.