ایلنا: قهرمانی تیم استقلال تهران پس از شکست پرسپولیس تهران مسجل شد.

ایلنا: قهرمانی تیم استقلال تهران پس از شکست پرسپولیس تهران مسجل شد.