پیشکسوت استقلال گفت: قطعا حضور بانوان در استادیوم ها باعث گرمتر شدن محیط ورزشگاه‌ها شده و به جذابیت فوتبال در سطح حرفه‌ای کمک خواهد کرد اما اصلاحات لازم است….

پیشکسوت استقلال گفت: قطعا حضور بانوان در استادیوم ها باعث گرمتر شدن محیط ورزشگاه‌ها شده و به جذابیت فوتبال در سطح حرفه‌ای کمک خواهد کرد اما اصلاحات لازم است.