تمرینات استقلال در سال جاری امروز بعد از بازی با نساجی به پایان رسید. مسابقه‌ای که با نتیجه مساوی دو بر دو به پایان رسید.

تمرینات استقلال در سال جاری امروز بعد از بازی با نساجی به پایان رسید. مسابقه‌ای که با نتیجه مساوی دو بر دو به پایان رسید.