مدافع اسبق استقلال گفت: بازیکنان از پر فشار بودن تمرینات می‌گویند، اما شانس آوردند که فلیکس ماگات به این تیم نیامد.

مدافع اسبق استقلال گفت: بازیکنان از پر فشار بودن تمرینات می‌گویند، اما شانس آوردند که فلیکس ماگات به این تیم نیامد.