ایلنا: سفارت آمریکا در کی‌یف از استقرار سلاح «هویتزر» در خط مقدم نبرد‌ها در اوکراین خبر داد.

ایلنا: سفارت آمریکا در کی‌یف از استقرار سلاح «هویتزر» در خط مقدم نبرد‌ها در اوکراین خبر داد.