استقبال شهروندان تهرانی برای ورود به آزاد راه تهران – شمال
استقبال شهروندان تهرانی برای ورود به آزاد راه تهران – شمال
با انتشار خبر افتتاح آزمایشی آزادراه تهران ـ شمال در روز جاری، تعداد زیادی از خودروهای عبوری قبل از افتتاح این مسیر با توقف در انتهای بزرگراه همت غرب، آماده ورود به آزادراه تهران ـ شمال شدند.

به گزارش شهریاریها ، قطعه یک آزادراه تهران شمال از دقایقی قبل بازگشایی شد.

تعداد زیادی خودرو از دقایقی قبل در ورودی آزادراه منتظر ایستادند تا با باز شدن آزادراه، وارد آن شوند.

برخی از شهروندان، علت حضور خود را ثبت لحظه ورودشان در آزادراه به عنوان اولین خودروی عبوری از قطعه یک آزادراه تهران شمال عنوان کردند.

ورودی قطعه یک آزادراه تهران شمال در انتهای بزرگراه همت غرب بعد از خروجی دهکده المپیک بوده و در حال حاضر تابلوی چالوس از سوی شهرداری منطقه ۲۲ در انتهای اتوبان همت نصب شده است.

توقف خودروهای آماده ورود به آزادراه تهران شمال، ترافیک سنگینی در انتهای همت غرب ایجاد کرده بود.