سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در محل سالن اجلاس سران واقع در ولنجک تهران، از مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق استقبال رسمی بعمل آورد.

سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در محل سالن اجلاس سران واقع در ولنجک تهران، از مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق استقبال رسمی بعمل آورد.