تصاویری از لحظه ورود رئیس ‎جمهور به مسکو را ببینید./آخرین خبر

تصاویری از لحظه ورود رئیس ‎جمهور به مسکو را ببینید./آخرین خبر