سوخت مصنوعی از ترکیب هیدروژن به همراه زیست توده ساخته می‌شود. زیست توده از محصولات زراعی به دست می‌آید و همانند بنزین می‌سوزد.
The post استفاده از سوخت مصنوعی در فراری 360؛ راهکاری برای حفظ خودروهای درون‌سوز appeared first on دیجیاتو.

سوخت مصنوعی از ترکیب هیدروژن به همراه زیست توده ساخته می‌شود. زیست توده از محصولات زراعی به دست می‌آید و همانند بنزین می‌سوزد.

The post استفاده از سوخت مصنوعی در فراری 360؛ راهکاری برای حفظ خودروهای درون‌سوز appeared first on دیجیاتو.