رکنا ورزشی: سرمربی قشقایی پس از شکست مقابل مس کرمان گفت: فردا استعفای کتبی ام را برای باشگاه خواهم فرستاد.

رکنا ورزشی: سرمربی قشقایی پس از شکست مقابل مس کرمان گفت: فردا استعفای کتبی ام را برای باشگاه خواهم فرستاد.