برانکو، سرمربی سابق قرمزها می گوید قرار نیست با یک شکست استعفا دهد.

برانکو، سرمربی سابق قرمزها می گوید قرار نیست با یک شکست استعفا دهد.